home best presentation dimensions power contact
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปิดรับสมัครแล้ว!


นักขายมืออาชีพ รุ่นที่2


อบรมวันที่ 17 พ.ค. 58


หลักสูตร ศิลปศาสตร์การพูด เดอะเบสท์ สปีช
 

THE BEST SPEECH Course

 

ท่านมีอาการอย่างนี้หรือไม่ เวลาพูดในที่สาธารณะ ประหม่า ตื่นเต้น ใจสั่น มือสั่น แก้มกระตุก หูอื้อ ตาลาย สมองตื้อ พูดไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง ที่เตรียมไม่ได้พูด ที่พูดไม่ได้เตรียม  เราช่วยท่านได้...  

 อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปะการพูด public speaking การพูดในที่ประชุม
 
                           
  หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 PRESENTATION & COMMUNICATION Course
ศิลปะการพูด public speaking การพูดในที่ประชุม
แบบฉบับการนำเสนออย่างมืออาชีพ ชัดเจน  โดนใจ ตรงประเด็น สร้างความประทับใจ อยากให้ทุกการนำเสนอประสบผลสำเร็จ
ใช่เลย อบรมเพียงสองวัน  อ่านเพิ่มเติม...
 
 
  หลักสูตร จิตวิญญาณนักขาย
 TOP 10 TOP SALE: 10 Keys to Success
 
ศิลปะการพูด public speaking การพูดในที่ประชุม
"เป้าหมายของนักขาย คือการขายได้ ไม่ใช่แค่ได้ขาย เบื้องหลังยอดขายคือ
ต้องมีกำไรที่พึงพอใจ ไม่ใช่ขายได้แต่ไม่คุ้มทุน หัวใจนักขาย คือ จะช่วยให้
ท่าน เป็นนักขายมืออาชีพ มีรายได้ที่มั่งคั่ง และการงานที่มั่นคง"

อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักสูตร ศาสตร์แห่งการรับรู้ของผู้นำ
 
Leaders' Perception Course
 

นี่คือศาสตร์ที่ผู้นำต้องมี ภาวะผู้นำสร้างได้และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ช่วยเพิ่มทักษะ การฟังเชิงลึก การคิดวิเคราะห์ และศิลปะการใช้คำถามทรงพลัง รับสมัครผู้มีอายุ 14 -70 ปี ...  อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปะการพูด public speaking การพูดในที่ประชุม
 
 
หลักสูตร พัฒนาบุคลากร ในและนอกสถานที่
ทุกหลักสูตร In-house Training ของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท่าน เช่น ทัศนคติที่สร้างสรรค์  การสื่อสารองค์กร การทำงาน
เป็นทีม การขาย การบริการ และอื่นๆ...   อ่านเพิ่มเติม...
 

หากผู้เข้าอบรมไม่ได้รับความพึงพอใจ  ยินดีคืนค่าสมัครทันที 200%

สิทธิพิเศษผู้ที่สมัครล่วงหน้า  หากไม่สามารถเข้าอบรมได้มีสิทธฺิแจ้งขอเลื่อนไปเรียนรุ่นถัดไป โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน


ได้รับสิทธิ เลือกเรียนในรุ่นถัดไปหรือภายใน 2 ปีนับจากวันแจ้งเลื่อน


โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

      
เราสอนอะไร?
  • ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 
  • ขบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจ 
  • พัฒนาบุคลิกภาพ / ผู้นำ 
  • กลยุทธพิชิตเป้าหมาย 
  • ทักษะการฟังเชิงลึก
  • พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
  • พัฒนาทักษะการใช้ EQ
  • ฟังดี คิดดี พูดดี ทำดี
ติดตามชม วีดีโอต่างๆ...
 
 
 
Google+
Home f-best f-presentation f-dimensions f-power f-contact SEO web design website design ออกแบบเว็บไซต์ สวย โดดเด่น ดูอินเตอร์ บริการอัพเดตข้อมูล & โปรโมชั่น ปั่นเว็บไซต์ขึ้นตำแหน่งแรกๆ บน Google