หลักสูตรการพูด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคล ทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในทักษะเฉพาะด้าน และการอบรมในรูปแบบ In house Training สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี เกิดจากการฝึกฝน ทุกหลักสูตร

เราจึงเน้นฝึกภาคปฎิบัติ ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”
(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

           สั่งซื้อ โทร 087-462-3563

               ฟรี! ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรเทคนิคการฟัง-การถาม   

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคล ทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในทักษะเฉพาะด้าน และการอบรมในรูปแบบ In house Training สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

 

“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี

เกิดจากการฝึกฝน ทุกหลักสูตรเราจึงเน้น

ฝึกภาคปฎิบัติ ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง

จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”
(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

“มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ”

ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ!!

Enter your text here

Enter your text here

เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรนักขายมืออาชีพ

รุ่นที่ 111 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วน! รับจำนวนจำกัด

รุ่นที่ 21 วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

รุ่นที่ 37 วันที่ 27 มีนาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

รุ่นที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2559 

 

“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี เกิดจากการฝึกฝน 

ทุกหลักสูตรเราจึงเน้นฝึกภาคปฎิบัติ ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”
(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

Click

Click

Click

In house Training

Public Training

Call...087-4623563

Call...087-4623563

Call...087-4623563