“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี เกิดจากการฝึกฝน ทุกหลักสูตรเราจึงเน้นฝึกภาคปฎิบัติ

ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”

(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

     

 

“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี

เกิดจากการฝึกฝน ทุกหลักสูตรเราจึงเน้น

ฝึกภาคปฎิบัติ ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง

จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”

(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

“มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ”

ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ!!

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

"อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง เรียนแล้วสนุก ไม่เครียด"

 

“เราเชื่อว่า...การพัฒนาที่ดี เกิดจากการฝึกฝน 

ทุกหลักสูตรเราจึงเน้นฝึกภาคปฎิบัติ ฝึกจริง ทำจริง ด้วยตัวท่านเอง จนเกิดความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง”

(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

11

ปี แห่งความสำเร็จ!

ผลตอบรับดีเยี่ยม ด้วยหลักสูตรคุณภาพ

*เห็นผลทันใจ นำไปใช้ได้จริง*

สั่งซื้อ โทร 087-462-3563

In house Training

การอบรมนอกสถานที่

"สร้างหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย"

หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด

ท่านที่มีอาการประหม่าตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก จบไม่ลง ที่พูดไม่ได้เตรียม ที่เตรียมไม่ได้พูด หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้

 

รุ่นที่ 124 วันที่ 10-12 มี.ค. 60 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

ราคาปกติ 12,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 9,200 บาท

หลักสูตรการนำเสนอและการสื่อสาร

ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

 

รุ่นที่ 25 วันที่ 25-26 ก.พ. 60 รับจำนวนจำกัด 

ราคาปกติ 7,500 บาท

หลักสูตรเทคนิคการฟัง กลยุทธ์การตั้งคำถาม

การโน้มน้าวใจที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงการพูด แต่เป็นการฟังและถาม เพื่ออ่านใจคู่สนทนา เข้าใจความคิดของคนรอบข้าง รับรู้ข้อมูลตามความเป็นจริง ศาสตร์ของการเป็นผู้นำ

รุ่นที่ 43 วันที่ 19 มี.ค. 60  รับจำนวนจำกัด

Listening Techniques & Questioning Strategies

ราคาปกติ 4,500 บาท

การสื่อสาร การขาย

การบริการ

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

The Best Speech

Presentation & Communication

ภาพกิจกรรม

วีดีโอตัวอย่าง

เพจ Facebook

"วิทยากรและทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ"

"คุ้มค่า และประทับใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่"

"อาจารย์ให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยม สามารถพัฒนา เปลี่ยนแปลงได้จริง"

"บรรยากาศดีมาก  อาจารย์เก่งมาก ดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมออกมาได้ดีมาก"

หลักสูตรเดอะเบสท์ สปีช รุ่นที่ 120

เล่มละ 200.- ฟรี! ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

           เล่มละ 200.- ฟรี! ค่าจัดส่ง ทั่วประเทศ

(อบรม 3 วัน)

(อบรม 2 วัน)

(อบรม 1 วัน)

(อบรม 1 วัน)

"ประทับใจในความรัก ความอบอุ่นจากอาจารย์ทั้งสองท่าน"

คุณใช่ไหม?

ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง

จะช่วยจุดระเบิดแรงบันดาลใจในตัวคุณ ให้ทะยานสู่ความสำเร็จ

โทร : 093-459-5562

สอบถามเพิ่มเติม !!

คอร์สส่วนบุคคล เรียนตัว-ตัว

Mindset & 4 Steps for Success

รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

คุณใช่ไหม?

ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง

Mindset & 4 Steps for Success

จะช่วยจุดระเบิด แรงบันดาลใจในตัวคุณ

ให้ทะยานสู่ความสำเร็จ

วันที่ 30 ตุลาคม 2559

คอร์สส่วนบุคคล เรียนตัว-ตัว

สอบถามเพิ่มเติม !!

ฝึกเร่งด่วน !!

โทร : 093-459-5562

Mindset & 4 Steps for Success

สถานที่อบรม โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง​

สถานที่อบรม โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง​

สถานที่อบรม โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง​

ราคาโปรโมชั่น 9,200 บาท

ราคาปกติ 12,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

ราคาปกติ 7,500 บาท

ราคาปกติ 4,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

ราคาโปรโมชั่น 9,200 บาท

ราคาปกติ 12,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

ราคาปกติ 7,500 บาท

ราคาปกติ 4,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ที่ท่านต้องการ เพื่อเราจะได้จัดทำหลักสูตรให้ท่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ทัศนคติ จิตสำนึก

กระบวนการคิด-วิเคราะห์

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การประสานงานและความร่วมมือ

ขจัดอาการประหม่า, สร้างความเชื่อมั่น

บุคลิกภาพ

กล้าแสดงออก

การใช้ภาษากายเพิ่มประสิทธิภาพการพูด

ทฤษฎี 4ป. (พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ)

ปลูกต้นกล้าความคิด...ดีเลิศ

จิตสำนึกรักองค์กรและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Personal Accountability

การบริหารจัดการข้อมูล และเวลา

หลักการการตัดสินใจของผู้นำ

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

พัฒนาศักยภาพผู้นำ (ต้น-กลาง-สูง)

การแก้ปัญหาเชิงรุก

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน

พื้นฐานการสร้างทีมที่เข้มแข็ง

เทคนิคการสร้างความพยายามเอาชนะใจตนเอง

กลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง

การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจ

เทคนิคการนำเสนอ

การประสานงานและการทำงานร่วมกัน

หลักคิดของคนสำเร็จ

การพูดในที่ประชุม

การพูดในโอกาสต่าง ๆ

การสร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักการบริหารความร่วมมือ

เทคนิคการเป็นพิธีกร

จริยธรรมพื้นฐานในการสร้างจิตสำนึกที่ดี

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

Train the Trainer

Team Building กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี (มีมากกว่า 30กิจกรรมให้เลือก)

เทคนิคการรับฟังและถามอย่างชาญฉลาด

การสร้างศรัทธาในตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

การฟังเพื่อการขายและการบริการ

10 เทคนิค สร้างจิตวิญญาณนักขาย

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร

ทฤษฎีพีระมิดการสื่อสารสู่ความสำเร็จ

การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด​

Call...087-4623563

Call...087-4623563

Call...087-4623563