หลักสูตรการพูด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคล ทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในทักษะเฉพาะด้าน และการอบรมในรูปแบบ In house Training สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

“เราเชื่อว่า...ทุกคนสามารถพัฒนาได้
เพราะเราคือมืออาชีพทุกหลักสูตรการันตีคุณภาพ รับรองความพึงพอใจ”
(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

“มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ”

หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรศาสตร์การรับรู้ของผู้นำ   

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคล ทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในทักษะเฉพาะด้าน และการอบรมในรูปแบบ In house Training สำหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

“เราเชื่อว่า...ทุกคนสามารถพัฒนาได้
เพราะเราคือมืออาชีพทุกหลักสูตรการันตีคุณภาพ รับรองความพึงพอใจ”
(ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน 200%)

ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพ
กับหนังสือ “พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี”

ผลงานการเขียนของ อ.แสงธรรม บัวแสงธรรม

“มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ”

Enter your text here

Enter your text here

เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรนักขายมืออาชีพ

รุ่นที่ 107 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ด่วน! รับจำนวนจำกัด

รุ่นที่ 19 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 เหลือ 5 ที่ เท่านั้น

รุ่นที่ 35 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รุ่นที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 2559

Call...087-4623563