หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสาร​

Presentation and Communication ​

ตารางอบรมหลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

รุ่นที่ 38 อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 สิงหาคม 2562

 

 

ข้อมูลการอบรม

ระยะเวลาอบรม  2  วัน

เริ่มเวลา  9:00 - 16:00 น.

สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมทองธาราถนนเจริญกรุง 103 - 105

หลักการอบรม

วิทยากรทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ เทคนิคการจัดวางและใช้ Power Point อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการนำเสนออย่างทั่วถึงทุกท่าน เน้นการฝึกปฏิบัติ และประเมินผลเป็นรายบุคคล

ทักษะ / วิชาการ

ความมั่นใจในการนำเสนอ
การจัดการกับ Power point ให้น่าสนใจ
มีพลังดึงดูดสร้างความน่าเชื่อถือ
หลักการเตรียมตัวที่ดี
พัฒนาบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่น สง่างาม
หลักการใช้ภาษากายเพื่อสร้างแรงกระตุ้นสู่ผู้ฟังให้คล้อยตาม
กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น
พัฒนาสู่การเป็นวิทยากร

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

ตารางอบรมหลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

 

ระยะเวลาอบรม  2  วัน

เริ่มเวลา  9:00 - 16:00 น.

สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมทองธาราถนนเจริญกรุง 103 - 105

ข้อมูลการอบรม

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

 

หลักการอบรม

วิทยากรทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เทคนิคการจัดวางและใช้ PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการนำเสนออย่างทั่วถึงทุกท่านเน้นการฝึกปฏิบัติ และประเมินผลเป็นรายบุคคล

 

ทักษะ / วิชาการ

ความมั่นใจในการนำเสนอ
การจัดการกับ PowerPoint ให้น่าสนใจ
มีพลังดึงดูดสร้างความน่าเชื่อถือ
หลักการเตรียมตัวที่ดี
พัฒนาบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่นสง่างาม
หลักการใช้ภาษากายเพื่อสร้างแรงกระตุ้นสู่ผู้ฟังให้คล้อยตาม
กระชับ ชัดเจนและตรงประเด็น
พัฒนาสู่การเป็นวิทยากร

 

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

 

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างหนาว)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

"การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี"

การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม

และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

ควรมีประสบการณ์มาก่อน​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964