เทคนิคการพูด 10 ข้อที่ช่วยให้การพูดในที่สาธารณะของคุณดีขึ้น​

การพูดในที่สาธารณะคือการพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากการพูดประเภทอื่น ๆ เช่น การอัดวิดีโอพูดต่อหน้ากล้อง คนส่วนมากจึงมักกลัวที่จะพูดต่อหน้าสาธารณะชนนักพูดที่เก่งกาจหลายคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการพูด แต่การพูดเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ หากคุณใช้เทคนิคการพูดที่เหมาะสม คุณก็จะสามารถเป็นนักพูดที่เก่งได้เช่นกัน เรามาดูกันว่าเทคนิคการพูด 10 ข้อที่จะช่วยให้การพูดในที่สาธารณะของคุณดีขึ้นมีอะไรกันบ้าง

อย่าคิดว่าถ้าพูดเก่งๆแล้วจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น

คนที่มาเรียนการพูดส่วนใหญ่มุ่งมาที่การเรียนวิธีการพูด ต้องเตรียมตัวอย่างไร คิดหัวข้อตั้งประเด็น

ซึ่งจริงแล้วการเป็นนักพูดไม่ได้จบอยู่ที่เนื้อหาหรือวิธีการสื่อความ แต่คนที่จะเป็นนักพูดต้องมีไหวพริบ ยิ่งมีไหวพริบยิ่งสามารถสื่อสารได้ชัดเจนตรงใจได้พลัง

"คำพูด" มีราคามากกว่าที่คิด

     คำพูดของเราทุกคนมี ราคา คุณว่าจริงไหม? คนเราสามารถใช้ทักษะการพูดสร้างรายได้มากมาย แต่ราคาของคำพูดของเรานั้นจะมากหรือน้อยผมว่าขึ้นอยู่กับ คำพูดของเรามีคุณค่าแค่ไหน       เรียนทักษะการพูดแล้วอย่ามองข้ามการมอบคุณค่าด้วยใจในสิ่งที่เราพูด ยิ่งเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งดี ให้มากจนประเมินค่าไม่ได้ ไม่สามารถตีเป็นราคาออกมาได้ นั่นแหละเราจะได้ถึงพร้อมของคำว่า "นักพูด"ระดับคุณค่าของเรื่องที่เราพูดมีผลต่อคนหรือกลุ่มคนในแวดวงที่กว้างแค่ไหน      ระดับของคุณค่าพอจะแบ่งได้เป็น 4 ระดับระดับ1 ฉัน และ เธอ, ครอบครัวระดับ2 สถาบัน องค์กร เขตระดับ3 ประเทศระดับ4 สากล      ถ้าในสมองเราคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคนใกล้ตัว สิ่งที่เราพูดจะมาจากสิ่งที่เราคิด คุณค่าของชีวิตก็จะมีเพียงแค่นี้ มีแต่คำว่า ฉันจะได้สิ่งนั้น เธอจะได้สิ่งนี้ คุณค่าของการพูดจะอยู่แค่ระดับ1       ถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้น นึกถึงตัวเองให้น้อยลง สิ่งที่เราพูดจะพูดถึงความรู้สึกของคนอื่นในวงที่กว้างขึ้น เช่น เป้าหมายขององค์กร สมาคมการค้าที่รวมตัวของคนในวงการธุรกิจเดียวกัน หมู่บ้าน ตำบล หรือจังหวัด มีมุมมองที่กว้างไกลออกไปนอกเหนือคนในครอบครัวอย่างนี้จัดเป็นคุณค่าในระดับ 2      ส่วนการพูดให้มีคุณค่าในระดับ 3 ต้องพูดเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ประชาชน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง สนใจห่วงใยและปรารถนาดีกับพี่น้องร่วมประเทศ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีแต่คำว่าประเทศชาติ แต่ถ้าต้องการยกระดับการพูดของเราให้เป็นระดับ 4 ต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างถึงคนทั้งโลก รวมถึงธรรมชาติและสรรพสัตว์ ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ระบบการเมือง       เราทุกคนสามารถฝึกการพูดให้เป็นนักพูดทรงพลังมีคุณค่าในระดับสากล ระดับ4 เพียงแค่ฝึกคิดมุมมองที่สร้างสรรค์ มีใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์      คนที่เป็นนักพูดระดับ 4 จะสามารถเชื่อมโยงความคิดของตนให้เข้ากับการพูดในทุกระดับได้อย่างกลมกลืน อาจจะพูดกับคนในบริษัทเรื่องเป้าหมายการทำงาน ซึ่งเหมือนจะมีคุณค่าในระดับ 2 แต่ในความรู้สึกของผู้พูดมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติหรือโลกใบนี้ ไม่กระทำใดๆที่มีผลเสียต่อส่วนรวม ยั่นก็ถือว่า ท่านเป็นนักพูดระดับ 4 ดูจากการพูด แต่วัดกันที่หัวใจ♥️โดย แสงธรรม บัวแสงธรรม​

การพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติบวก

สำหรับบางคนนั้น การคิดบวกเป็นสิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่บางคนก็ต้องสร้างขึ้นมาเอง ในหลายๆครั้ง ความยากลำบากก็ทำให้ผู้คนมีมุมมองในแง่ลบกับชีวิต การเสริมสร้างทัศนคติบวกจะทำให้ง่ายต่อการรับรู้เมื่อคุณมีอารมณ์ดี คุณจะเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดในแง่ลบเมื่อความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมา การให้เวลากับตัวเองและการพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างทัศนคติบวก

The Power of Internal Training

Training is not just important to any company, it is vital. Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers in the current climate find development opportunities expensive. Employees attending training sessions also miss out on work time which may delay the completion of projects. However, despite these potential drawbacks, training and development provides both the individual and organizations as a whole with benefits that make the cost and time a worthwhile investment. The return on investment from training and development of employees is really a no-brainer.

...
...

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า