การพูดในที่สาธารณะ เทคนิคง่ายๆรับมือกับเรื่องยากๆ

การพูดในที่สาธารณะดูจะเป็นปัญหากวนใจของคนหลายคน เป็นไม้เบื่อไม้เมาที่เจอที่ไรต้องยกธงขาวยอมแพ้ทุกที  ผมมีลูกศิษย์ที่มาเรียนฝึกการพูดจำนวนมากที่มีปัญหานี้ จึงอยากนำประสบการณ์การแก้ปัญหาการพูดในที่สาธารณะมาแชร์ให้ประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน

 

            งานต่างๆในสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานวันเกิดการประชุมสัมมนาหรือแม้แต่กระทั่งงานศพ เหล่านี้ล้วนเป็นว่างานที่มีการกล่าวหรือพูดในที่สาธารณะ เช่น กล่าวอวยพร กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความยินดี ความแสดงความรู้สึกหรือข้อคิดเห็น

 

            การพูดในที่สาธารณะไม่ว่าจะพูดในบทบาทใดท่านก็สามารถใช้เทคนิคง่ายๆนี้ เพื่อเอาตัวรอดกับการพูดทั้งแบบมีเวลาเตรียมตัวและไม่มีโอกาสเตรียมตัว หรือที่เขาเรียกว่าการพูดแบบฉับพลัน

           

เทคนิคการพูดในที่สาธารณะมีเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น คือ

1. บอกความรู้สึก

2. แสดงความชื่นชม

3. ปิดท้ายด้วยคำอวยพร

 

ข้อ 1.บอกความรู้สึก  ให้เริ่มด้วยการบอกความรู้สึกของเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆ เช่น

รู้สึกดีใจ รู้สึกปลาบปลื้มใจ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่ง รู้สึกขอบคุณอย่างมาก รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติ รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่างมาก

 

ทั้งหมดคือ การส่งความรู้สึกที่ดีๆของเราออกไปให้ผู้คนได้สัมผัสเป็นการชักจูงหรือสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ

 

ข้อ 2. แสดงความชื่นชม หลังจากที่กล่าวถึงความรู้สึกแล้วก็ให้เชื่อมโยงความรูสึกที่ดีๆนั้นไปถึงการชื่นชมในส่วนที่สำคัญ เช่น ชื่นชมเจ้าภาพ ชื่นชมงานและบรรยากาศของงาน ชื่นชมวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ทำเพื่อส่วนรวม เราสามารถชื่นชมได้ในหลายๆแง่มุม และต้องชื่นชมด้วยความจริงใจเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ชอบฟังคำพูดดีๆ จากผู้อื่น

 

ข้อ 3.ปิดท้ายด้วยคำอวยพร เมื่อชื่นชมเสร็จแล้วให้ลงท้ายด้วยการแสดงความปรารถนาดีต่อคนที่เราพูดถึงหรืองานที่เราพูดถึงด้วยการอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม เช่นอวยพรวันเกิดก็อวยพรให้สุขภาพแข็งแรง ถ้าเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ก็ขอให้อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุข เป็นต้น

 

            จากเทคนิคทั้งสามตั้นตอนนี้จะทำให้ผู้พูดหมดปัญหาขึ้นต้นไม่ถูกจบไม่ลง ไม่ว่าจะเป็นการพูดแบบกระทันหันหรือมีเวลาเตรียมตัว ให้คำนึงถึง3 ขั้นตอนนี้เสมอ

 

            การพูดในที่สาธารณะหรือการกล่าวในโอกาสพิเศษต่างๆจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใจอีกต่อไป

 

The Best Speech Plus  คอร์สฝึกพูด ออนไลน์ ที่จะทำให้คุณพังกำแพงความกลัวในการพูดต่อที่สาธารณะ

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า