การพัฒนาตนเองด้วยทฤษฎี 4 ป.

ป.แรก   : เปิดใจ
ป.ที่สอง : ปรับมุมมองความคิด
ป.ที่สาม  : เปลี่ยนพฤติกรรม
ป.ที่สี่    : เป็นในสิ่งที่ต้องการ

 

เปิด หัวใจให้กว้างวางสิ่งใหม่
ปรับ ความคิดพิศมัยสุขหรรษา
เปลี่ยน พฤติกรรมนำกิจพัฒนา
เป็น ได้อย่างปรารถนาสถาพร

 

 

"เปิดใจ" สำคัญมาก เราต้องมีใจที่เปิดกว้างพร้อมรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทุกวันทุกเวลา โดยต้องไม่มีอคติเคลือบแฝงในจิตใจเรา
 
"ปรับมุมมองความคิด" ผมไม่ใช้คำว่าเปลี่ยนความคิด ดูเป็นการลบล้างหรือหักล้างมากเกินไป เพราะเพียงแค่เราปรับมุมมองใหม่ เราก็จะเห็นแง่คิดใหม่ทันที บางทีเส้นผมที่บังภูเขาอยู่ เราไม่ต้องเอาออกก็ได้ แค่เราขยับเปลี่ยนมุมเล็กน้อยเราก็จะเห็นภูเขาทั้งลูก
 
"เปลี่ยนพฤติกรรม" อันนี้คือผลที่ได้จากสองข้อแรก คือ เมื่อเราเปิดใจอย่างไร้อคติ ปรับมุมมองของเราใหม่ เราจะรู้ตัวเองว่า ควรแก้ไขหรือพัฒนาตนเองอย่างไร เราจะเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว นั่นคือ เราได้เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนบุคลิก เท่ากับเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเอง
 
"เป็น" สุดท้ายเราจะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ เป็นคนประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เปลี่ยนจากคนนอนดึก เป็นเข้านอนเร็วขึ้น จากคนชอบทานมากๆ เป็นรู้จักทานให้พอดี จากคนนอนตื่นสาย เป็นคนตื่นเช้า จากคนขี้เกียจ เป็นคนขยัน สั่งสมความสำเร็จไปทีละนิดทีละหน่อย สุดท้ายเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 

 

 

ข้อมูลวิชาการจาก หลักสูตร Mindset & 4 Steps for Success 
เจ้าของลิขสิทธิ์ @The Best Speech Plus
โดยอาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม

 

 

 

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า