ติดต่อเรา

ติดต่อได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 7:30 - 21:00 น.

ขั้นตอนการสมัคร
- แจ้งหลักสูตรและรุ่นที่ต้องการเรียน
- ชำระค่าลงทะเบียน
- แจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
(กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครลงทะเบียน)

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง 103-105 (ใกล้ เอเชียทีค)  
โทร :  02-291-9800  
(ดูแผนที่ด้านล่าง)

Map อบรมการพูด สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ เรียนการพูด บุคลิกภาพ

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved