เทคนิคการพูด in hous training
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

โครงการฝึก อบรมการพูดภายในองค์กร และ นอกสถานที่​

In House Training​

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ด้วย

Dynamic Training Style

ซึ่งเป็นการผสมผสาน "Training + Coaching + Activities"
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี กับก่วา 100 องค์กรทั่วประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับว่า "ดีเยี่ยม จับต้องได้ ใช้ได้จริง และเห็นผลระยะยาว"

The Best Public Speaking​

การพูดที่ดีและน่าสนใจจะช่วยเสริมบุคลิกภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน พลังของการพูดมีทั้งคุณและโทษต่อตัวผู้พูด จึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น (รายละเอียดหลักสูตร)​

The Best Presentation

นำเสนอย่างไรให้ปัง!! ชัดเจน ตรงประเด็น น่าสนใจ
ฝึกการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถุือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Mindset and 4 Steps to Success
(ชุดความคิด-สร้างความสำเร็จอย่างมีคุณค่า)

ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล และลดอุปสรรคของการประสานงานต่างแผนก เพิ่มพลังของการสร้างความสำเร็จและการมุ่งสู่เป้าหมาย  
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Listening Techniques and Questioning Strategies(เทคนิคการฟัง กลยุทธ์การตั้งคำถาม)

หากคุณคิดว่าการพูดสำคัญแล้ว อยากจะบอกว่าการฟังนั้นสำคัญกว่า การเป็นนักฟังที่ดีจะมีวิธีการตั้งคำถามที่ทำให้คนชอบและเขาจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Communication and Teamwork

ต้องการทีมงานคุณภาพ ต้องมีการสื่อสารที่ดี
การสื่อสารคือปัจจัยพื้ยฐานสำคัญของทุกองค์กร แล้วคุณจะพบว่าการสร้างความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือร่วมใจในการทำงานจะ
เป็นเรื่องง่าย
(รายละเอียดหลักสูตร)​

การเป็นหัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานคือข้อต่อสำคัญระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการ หัวหน้างานต้องสามารถ รับนโยบายมาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายด้วยการนำทีมงานสร้างประสิทธิภาพสูงสุด เจ้านายวางใจ ลูกน้องเชื่อถือ คือการเป็นหัวหน้างานที่ดี
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Personal Accountability
(จิตสำนึกความรับผิดชอบส่วนบุคคล)

หลักสูตรนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะคิดว่าไม่สำคัญ!!
แต่ความจริงแล้วสำคัญมากๆ เพราะคำว่า "จิตสำนึก" คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน และก่อร่างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราคุ้นชินอย่างไม่รู้ตัว
(รายละเอียดหลักสูตร)​

นักขายมืออาชีพ

เราเชื่อว่า "ทุกคนเป็นนักขายได้" ถ้าเขารู้ว่ากำลังขายอะไร ขายให้ใคร ขายเพื่ออะไร ไม่ว่าคุณกำลังขายอะไร เราจะทำให้หารขายของคุณเป็น
เรื่องง่ายทันที
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Service Mind Excellence

ยุคนี้ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ขายการบริการ
การบริการกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจยุคใหม่ องค์กรที่ใส่ใจเรื่องการบริการจะประสบความสำเร็จเร็วและยั่งยืน การบริการภายนอก ทำให้ลูกค้าประทับใจ การบริการภายใน ทำให้ลูกค้าสเชื่อถือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด​

เรียนการพูด อบรมการพูด การพูดในที่ชุมชน ฝึกการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ ฝึกอบรมการพูด ขจัดอาการประหม่า

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 The Best Speech Plus All Rights Reserved.

Design by Genius