เทคนิคการพูด in hous training

รับจัดฝึกอบรมบุคลากร ภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ - ระดับผู้บริหาร

In House Training​

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ด้วย

Dynamic Training Style

ซึ่งเป็นการผสมผสาน "Training + Coaching + Activities"
ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี กับกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับว่า "ดีเยี่ยม จับต้องได้ ใช้ได้จริง และเห็นผลระยะยาว"

การพูดที่ดีและน่าสนใจจะช่วยเสริมบุคลิกภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน พลังของการพูดมีทั้งคุณและโทษต่อตัวผู้พูด จึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น (รายละเอียดหลักสูตร)​

นำเสนอย่างไรให้ปัง!! ชัดเจน ตรงประเด็น น่าสนใจ
ฝึกการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถุือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Soft Skill ที่ได้รับการยอมรับว่าสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำและผู้บริหารคือ “ทักษะการฟัง-Active Listening” การใช้ทักษะการฟังและการตั้งคำถามในงานบริหารจะสามารถลดปัญหา และเพิ่มศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(รายละเอียดหลักสูตร)​

หากคุณคิดว่าการพูดสำคัญแล้ว อยากจะบอกว่าการฟังนั้นสำคัญกว่า การเป็นนักฟังที่ดีจะมีวิธีการตั้งคำถามที่ทำให้คนชอบและเขาจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

ภาวะผู้นำมีอยู่ในตัวเราทุกคน เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ การมีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมสามารถสร้างทีมที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

หัวหน้างานยุคใหม่ต้องสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะของผู้นำการสื่อสาร และมุมมองทัศนคติที่ดี
(รายละเอียดหลักสูตร)​

เทรนด์การทำงานยุคใหม่ คือการสร้างสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะทั้งสองสิ่งนั้นเชื่อมโยงกัน คุณภาพของงานสัมพันธ์กับคุณภาพของชีวิต EQ , AQ และ MQ ทั้ง 3 สิ่งนี้ จะสร้างให้การทำงานและการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
(รายละเอียดหลักสูตร)​

Smart Service “การบริการที่ดี” คือ ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ หัวใจบริการ ความเป็นมืออาชีพ ทัศนคติจิตวิทยาการบริการ ปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน
(รายละเอียดหลักสูตร)​

เราเชื่อว่า "ทุกคนเป็นนักขายได้" ถ้าเขารู้ว่ากำลังขายอะไร ขายให้ใคร ขายเพื่ออะไร ไม่ว่าคุณกำลังขายอะไร เราจะทำให้หารขายของคุณเป็น
เรื่องง่ายทันที
(รายละเอียดหลักสูตร)​

สามารถออกแบบหลักสูตรอบรมการพูดตามความต้องการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด​

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและคอร์สฝึกพูด The Best Speech Plus
เรียนการพูด อบรมการพูด การพูดในที่ชุมชน ฝึกการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ ฝึกอบรมการพูด ขจัดอาการประหม่า

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved