เทคนิคการพูด in hous training
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

รับจัดฝึกอบรมบุคลากร ภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ - ระดับผู้บริหาร

In House Training​

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ ด้วย

Dynamic Training Style

ซึ่งเป็นการผสมผสาน "Training + Coaching + Activities"
ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี กับกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับว่า "ดีเยี่ยม จับต้องได้ ใช้ได้จริง และเห็นผลระยะยาว"

การพูดที่ดีและน่าสนใจจะช่วยเสริมบุคลิกภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน พลังของการพูดมีทั้งคุณและโทษต่อตัวผู้พูด จึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น (รายละเอียดหลักสูตร)​

นำเสนอย่างไรให้ปัง!! ชัดเจน ตรงประเด็น น่าสนใจ
ฝึกการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถุือ
(รายละเอียดหลักสูตร)​

ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล และลดอุปสรรคของการประสานงานต่างแผนก เพิ่มพลังของการสร้างความสำเร็จและการมุ่งสู่เป้าหมาย  
(รายละเอียดหลักสูตร)​

หากคุณคิดว่าการพูดสำคัญแล้ว อยากจะบอกว่าการฟังนั้นสำคัญกว่า การเป็นนักฟังที่ดีจะมีวิธีการตั้งคำถามที่ทำให้คนชอบและเขาจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

ภาวะผู้นำมีอยู่ในตัวเราทุกคน เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ การมีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมสามารถสร้างทีมที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

เราเชื่อว่า "ทุกคนเป็นนักขายได้" ถ้าเขารู้ว่ากำลังขายอะไร ขายให้ใคร ขายเพื่ออะไร ไม่ว่าคุณกำลังขายอะไร เราจะทำให้หารขายของคุณเป็น
เรื่องง่ายทันที
(รายละเอียดหลักสูตร)​

หัวหน้างานยุคใหม่ต้องสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะของผู้นำการสื่อสาร และมุมมองทัศนคติที่ดี
(รายละเอียดหลักสูตร)​

เพราะความแตกต่างทางบุคลิกภาพสามารถส่งผลต่อการทำงานร่วมกัน    การเข้าใจถึงความแตกต่างนั้น และสามารถปรับวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม    ย่อมลดปัญหา เพิ่มผลงาน และสร้างรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้
(รายละเอียดหลักสูตร)​

การทำงานแบบ Agile จะมุ่งเน้นเรื่องของความรวมเร็ว กระตือรือร้น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานเป็นทีมทั้งองค์กร และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที
(รายละเอียดหลักสูตร)​

สามารถออกแบบหลักสูตรอบรมการพูดตามความต้องการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด​

เรียนการพูด อบรมการพูด การพูดในที่ชุมชน ฝึกการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ ฝึกอบรมการพูด ขจัดอาการประหม่า

tag : เทคนิคการพูด, คอร์สฝึกพูด ออนไลน์, เรียนการพูด บุคลิกภาพ, คอร์สการพูด, อบรมการพูด, เรียนพูด, สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ, เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี, คอร์สอบรม Mindset, เรียนการพูด, คอร์สฝึกพูด, การพูด, สอนการพูด ,คอร์สสอนพูด, เรียนทักษะการพูด, in house training, หลักสูตรการอบรมพนักงาน, อบรมหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 TOUCHNOBLE CO., LTD. All Rights Reserved.

Design by Genius