หัวข้อการอบรม

หลักการอบรม

 

 > เปิดใจผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฟัง

 > กรณีศึกษา และประสบการณ์ของวิทยากร

 > บททดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

 > บทฝึกที่ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกการฟัง การวิเคราะห์ และการตั้งคำถาม

 > การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ทักษะ / วิชาการ

 

  • ศาสตร์การฟังและการเพิ่มศักยภาพการฟัง
  • มิติการฟัง และหลักการบริหารจัดการข้อมูลจากคู่สนทนา
  • หลุมพลางของการฟังที่ล้มเหลว
  • หลัการฟังเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
  • หลักการฟังเพื่อการเข้าถึงประเด็นอย่างแม่นยำ
  • กลยุทธ์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
  • วิธีการสังเกตเก็บข้อมูลจากภาษากายของคู่สนทนา

 

       มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้า่ย

จนผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การบริการ

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน

อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน

คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

หลักสูตร ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Listening

 

หลักการอบรม

เปิดใจผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฟัง

กรณีศึกษา และประสบการณ์ของวิทยากร

บททดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

บทฝึกที่ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกการฟัง การวิเคราะห์ และการตั้งคำถาม

การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

ทักษะ / วิชาการ

ศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดี

ทักษะการฟังเชิงลึกที่ผู้นำต้องมี

เห็นมุมมองของคู่สนทนาได้ชัดเจน

เทคนิคการตั้งถามและการตอบอย่างชาญฉลาดบริหารจัดการสภาวะอารมณ์ตนเองได้ดี (EQ)มีขบวนการคิดและการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบ

เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคมรอบข้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 กิจกรรมประกอบการอบรม

มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้า่ย

จนผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

การบริการ 

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน

อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน

คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างเย็น)

ชีวิตดี...มีความสุขอย่างที่คุณต้องการ

การงานราบรื่น ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

ท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำที่ดี
นี่คือหลักสูตรที่สามารถสร้างภาวะผู้นำให้กับท่านภายใน 1 วัน
ด้วยหลักการบริหารข้อมูลการรับรู้ ผสมผสานศาสตร์การพูด เทคนิคการฟัง
กลยุทธ์การถาม และทักษะการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์
ท่านจะเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเข้าไปพัฒนาหัวใจคน
ผลลัพธ์เกินกว่าคำว่ามหัศจรรย์

 

ชีวิตดี...มีความสุขอย่างที่คุณต้องการ

การงานราบรื่น ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

ท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำที่ดี
นี่คือหลักสูตรที่สามารถสร้างภาวะผู้นำให้กับท่านภายใน 1 วัน
ด้วยหลักการบริหารข้อมูลการรับรู้ ผสมผสานศาสตร์การพูด เทคนิคการฟังกลยุทธ์การถาม และทักษะการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ท่านจะเป็นผู้นำที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเข้าไปพัฒนาหัวใจคนผลลัพธ์เกินกว่าคำว่ามหัศจรรย์

นักบริหารต้องรู้ ผู้นำต้องมี​

ทักษะแห่ง

ความสำเร็จ​

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 1 วัน
เริ่มเวลา 9:15 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง 

จำนวนรับสมัครไม่เกิน 30 คน​

ราคาปกติ 4,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท​

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ​

 

รุ่นที่

68

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

    บุคคลในแต่ละสังคมย่อมมีความหลากหลาย ทั้งความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นสำเหตุของปัญหาในการสื่อสารได้ และปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “การฟัง” เนื่องจาก มนุษย์มักจะใช้ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และอารมณ์ส่วนตัวร่วมกับการฟังโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ข้อมูลที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ เมื่อไม่สามารถรับรู้ข้อมูลตามความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด บางครั้งจึงนำมาซึ่งข้อขัดแย้ง ความเข้าใจผิด หรือ การสูญเสียที่ไม่ต้องการ เช่น เสียมิตรภาพ, เสียความรู้สึก และ เสียโอกาส​

หลักสูตรขายทะลุเป้า​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

อะไรคือข้อจำกัดในการขายของคุณ?
คุณภาพสินค้า ราคา ความรู้เรื่องสินค้า ช่องทางการขาย
ไม่รู้จะขายใคร ลูกค้าขี้วีน ลูกค้านัดยาก 
หรือเป็นเพราะ "ตัวคุณเอง"
หาคำตอบได้ในคอร์สนี้

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

ราคาปกติ 4,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท​

 

รุ่นที่

 15

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

กุญแจดอกที่ 1 Start with Why
กุญแจดอกที่ 2 Personal Brand
กุญแจดอกที่ 3 Service Mind การขายที่เกิดจากการบริการ
กุญแจดอกที่ 4 รู้จักสินค้า เพิ่มมูลค่า-คุณค่าของสินค้า
กุญแจดอกที่ 5 สร้างจุดขาย ขยายจุดเด่น เร้นจุดด้อย   
กุญแจดอกที่ 6 เคล็ดลับ 3 ช.
กุญแจดอกที่ 7 Sale Talk สิ่งที่ควรพูด และไม่ควรพูด
กุญแจดอกที่ 8 ขั้นตอนการขาย 8 ขั้น
กุญแจดอกที่ 9 ทัศนคติที่ช่วยให้ขายดี
กุญแจดอกที่ 10 ลับสุดยอด (มาเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียน)

หัวข้อการอบรม

เทคนิคการพูด S-B-E บทฝึกที่หลากหลาย

การประเมินผลที่ชัดเจน ตรงจุด พัฒนาได้จริง
     มาฝึกกับเรา เพื่อความสำเร็จของคุณ

วันที่ 25-26 กันยายน 2564

เพียง 1,990 บาท/ ท่าน

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom คลิก

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า