ทำอย่างไรให้คนอื่นฟังเรา เรียนการพูด บุคลิกภาพ
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

หลักสูตร ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Listening

ชีวิตดี...มีความสุขอย่างที่คุณต้องการ
การงานราบรื่น ก้าวหน้าตามเป้าหมาย

บุคคลในแต่ละสังคมย่อมมีความหลากหลาย ทั้งความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นสำเหตุของปัญหาในการสื่อสารได้ และปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “การฟัง” เนื่องจาก มนุษย์มักจะใช้ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และอารมณ์ส่วนตัวร่วมกับการฟังโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ข้อมูลที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ เมื่อไม่สามารถรับรู้ข้อมูลตามความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด บางครั้งจึงนำมาซึ่งข้อขัดแย้ง ความเข้าใจผิด หรือ การสูญเสียที่ไม่ต้องการ เช่น เสียมิตรภาพ, เสียความรู้สึก และ เสียโอกาส​
นักบริหารต้องรู้ ผู้นำต้องมี​

หลักการอบรม

> เปิดใจผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฟัง
> กรณีศึกษา และประสบการณ์ของวิทยากร
> บททดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
> บทฝึกที่ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกการฟัง การวิเคราะห์ และการตั้งคำถาม
> การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ทักษะ / วิชาการ

● ศาสตร์การฟังและการเพิ่มศักยภาพการฟัง
● มิติการฟัง และหลักการบริหารจัดการข้อมูลจากคู่สนทนา
● หลุมพลางของการฟังที่ล้มเหลว
● หลัการฟังเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
● หลักการฟังเพื่อการเข้าถึงประเด็นอย่างแม่นยำ
● กลยุทธ์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
● วิธีการสังเกตเก็บข้อมูลจากภาษากายของคู่สนทนา

มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนถึงชั่วโมงสุดท้าย
จนผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การบริการ

เบรกอาหารว่าง เช้า – บ่าย / วัน
อาหารกลางวัน ในโรงแรม /วัน
คู่มือประกอบการอบรม 1 เล่ม / ท่าน

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ(แอร์ค่อนข้างเย็น)

เพิ่มยอดขายได้ ไม่มีขีดจำกัด สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

หลักสูตรขายทะลุเป้า​

อะไรคือข้อจำกัดในการขายของคุณ?
คุณภาพสินค้า ราคา ความรู้เรื่องสินค้า ช่องทางการขาย
ไม่รู้จะขายใคร ลูกค้าขี้วีน ลูกค้านัดยาก
หรือเป็นเพราะ "ตัวคุณเอง"
หาคำตอบได้ในคอร์สนี้

กุญแจดอกที่ 1 Start with Why
กุญแจดอกที่ 2 Personal Brand
กุญแจดอกที่ 3 Service Mind การขายที่เกิดจากการบริการ
กุญแจดอกที่ 4 รู้จักสินค้า เพิ่มมูลค่า-คุณค่าของสินค้า
กุญแจดอกที่ 5 สร้างจุดขาย ขยายจุดเด่น เร้นจุดด้อย  
กุญแจดอกที่ 6 เคล็ดลับ 3 ช.
กุญแจดอกที่ 7 Sale Talk สิ่งที่ควรพูด และไม่ควรพูด
กุญแจดอกที่ 8 ขั้นตอนการขาย 8 ขั้น
กุญแจดอกที่ 9 ทัศนคติที่ช่วยให้ขายดี
กุญแจดอกที่ 10 ลับสุดยอด (มาเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียน)

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย
- อาหารกลางวันในโรงแรม
- คู่มือประกอบการอบรม​
- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ (แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม  เรียนการพูด บุคลิกภาพบัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" ดาวน์โหลด เรียนการพูด บุคลิกภาพ

tag : เทคนิคการพูด, คอร์สฝึกพูด ออนไลน์, เรียนการพูด บุคลิกภาพ, คอร์สการพูด, อบรมการพูด, เรียนพูด, สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ, เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี, คอร์สอบรม Mindset, เรียนการพูด, คอร์สฝึกพูด, การพูด, สอนการพูด ,คอร์สสอนพูด, เรียนทักษะการพูด, in house training, หลักสูตรการอบรมพนักงาน, อบรมหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 TOUCHNOBLE CO., LTD. All Rights Reserved.

Design by Genius