เพิ่มยอดขายได้ ไม่มีขีดจำกัด สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

การเป็นหัวหน้างานในยุคของการเปลี่ยนแปลง

"หัวหน้างานที่ดี" จะสามารถพาทีมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
สามารถพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลการอบรม

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

วันที่อบรม

• วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ราคาปกติ
4,900 บาท

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 3,900 บาท

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- Growth Mindset ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่
- Learning-unlearn-relearn
- Comfort zone, Learning zone, Adventure zone
- ทักษะการฟัง การถาม การสังเกต (Active Listening)
- ทักษะการสื่อสาร การรับคำสั่ง การถ่ายทอด และการสื่อความ
- ทักษะการตั้งคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ, การจูงใจ, การแก้ปัญหา
- การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
- การบริหารเวลา การบริหารงาน การบริหารคน

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย
- อาหารกลางวันในโรงแรม
- คู่มือประกอบการอบรม​

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ
(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

tag : เทคนิคการพูด, คอร์สฝึกพูด ออนไลน์, เรียนการพูด บุคลิกภาพ, คอร์สการพูด, อบรมการพูด, เรียนพูด, สอนการพูด ปรับบุคลิกภาพ, เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี, คอร์สอบรม Mindset, เรียนการพูด, คอร์สฝึกพูด, การพูด, สอนการพูด ,คอร์สสอนพูด, เรียนทักษะการพูด, in house training, หลักสูตรการอบรมพนักงาน, อบรมหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 TOUCHNOBLE CO., LTD. All Rights Reserved.

Design by Genius