ฝึกพูดให้มีศิลปะด้วยตนเอง
ฝึกพูดให้มีศิลปะด้วยตนเอง

ท่านที่ต้องการฝึกทักษะการพูดด้วยตนเอง สามารถทำได้ทุกคน แต่ต้องไม่ใช่การอ่านตำราเป็นเล่มๆ หรือเปิดดูในมือถือฟังกูรูต่างๆสอนในคลิปนั้นคลิปนี้  บอกได้เลยว่าทั้งสองอย่างที่กล่าวมาดีและมีประโยชน์ แต่จะนำไปใช้ไม่ได้เลยถ้าท่านไม่ฝึกฝนอย่างจริงจังและนำไปใช้งานจริง
ทักษะสำคัญในการทำงาน ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการสื่อสารแบบง่าย
ทักษะสำคัญในการทำงาน ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการสื่อสารแบบง่าย
ในยุค Disruption ทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของการทำงานคือ ทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การสื่อสารภายในองค์กรต้องชัดเจน และทั่วถึง การสื่อสารที่ขาดคุณภาพจะนำมาซึ่งสารพัดปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงลุกลามขยายใหญ่โตเกิดความเสียหายอย่างที่ไม่อยากจะนึกภาพเลยทีเดียว
เทคนิคการเข้าฝึกอบรมให้ได้ผลดีเยี่ยม เรียนอย่างไรให้ได้ผล
เทคนิคการเข้าฝึกอบรมให้ได้ผลดีเยี่ยม เรียนอย่างไรให้ได้ผล
การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วเราจะให้การลงทุนนี้คุ้มค่าได้เต็มร้อยต้องทำอย่างไร ศูนย์ฝึกอบรมเดอะเบสท์ สปีช พลัส (The BestSpeech plus training center) เป็นผู้จัดคอร์ส ฝึกอบรมในหัวข้อ การสื่อสารการพูด และ ทัศนคติ มีผู้มาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากทั้งในรูปแบบตัวบุคคลมาเรียนเอง กับ รูปแบบบริษัทส่งมาเป็นคณะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved