"คำพูด" มีราคามากกว่าที่คิด

"คำพูด" มีราคามากกว่าที่คิด

 คำพูดของเราทุกคนมี ราคา คุณว่าจริงไหม? คนเราสามารถใช้ทักษะการพูดสร้างรายได้มากมาย แต่ราคาของคำพูดของเรานั้นจะมากหรือน้อยผมว่าขึ้นอยู่กับ คำพูดของเรามีคุณค่าแค่ไหน      

เรียนทักษะการพูดแล้วอย่ามองข้ามการมอบคุณค่าด้วยใจในสิ่งที่เราพูด ยิ่งเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งดี ให้มากจนประเมินค่าไม่ได้ ไม่สามารถตีเป็นราคาออกมาได้ นั่นแหละเราจะได้ถึงพร้อมของคำว่า "นักพูด"ระดับคุณค่าของเรื่องที่เราพูดมีผลต่อคนหรือกลุ่มคนในแวดวงที่กว้างแค่ไหน      

ระดับของคุณค่าพอจะแบ่งได้เป็น 4 ระดับระดับ
1 ฉัน และ เธอ, ครอบครัวระดับ
2 สถาบัน องค์กร เขตระดับ
3 ประเทศระดับ
4 สากล      

ถ้าในสมองเราคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคนใกล้ตัว สิ่งที่เราพูดจะมาจากสิ่งที่เราคิด คุณค่าของชีวิตก็จะมีเพียงแค่นี้ มีแต่คำว่า ฉันจะได้สิ่งนั้น เธอจะได้สิ่งนี้ คุณค่าของการพูดจะอยู่แค่ระดับ 1      

ถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้น นึกถึงตัวเองให้น้อยลง สิ่งที่เราพูดจะพูดถึงความรู้สึกของคนอื่นในวงที่กว้างขึ้น เช่น เป้าหมายขององค์กร สมาคมการค้าที่รวมตัวของคนในวงการธุรกิจเดียวกัน หมู่บ้าน ตำบล หรือจังหวัด มีมุมมองที่กว้างไกลออกไปนอกเหนือคนในครอบครัวอย่างนี้จัดเป็นคุณค่าในระดับ 2      

ส่วนการพูดให้มีคุณค่าในระดับ 3 ต้องพูดเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ประชาชน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง สนใจห่วงใยและปรารถนาดีกับพี่น้องร่วมประเทศ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีแต่คำว่าประเทศชาติ แต่ถ้าต้องการยกระดับการพูดของเราให้เป็นระดับ 4 ต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างถึงคนทั้งโลก รวมถึงธรรมชาติและสรรพสัตว์ ไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ระบบการเมือง      

เราทุกคนสามารถฝึกการพูดให้เป็นนักพูดทรงพลังมีคุณค่าในระดับสากล ระดับ 4 เพียงแค่ฝึกคิดมุมมองที่สร้างสรรค์ มีใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์      

คนที่เป็นนักพูดระดับ 4 จะสามารถเชื่อมโยงความคิดของตนให้เข้ากับการพูดในทุกระดับได้อย่างกลมกลืน อาจจะพูดกับคนในบริษัทเรื่องเป้าหมายการทำงาน ซึ่งเหมือนจะมีคุณค่าในระดับ 2 แต่ในความรู้สึกของผู้พูดมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติหรือโลกใบนี้ ไม่กระทำใดๆที่มีผลเสียต่อส่วนรวม ยั่นก็ถือว่า ท่านเป็นนักพูดระดับ 4

ดูจากการพูด แต่วัดกันที่หัวใจ♥️

โดย แสงธรรม บัวแสงธรรม

มีหลักสูตรการอบรมพนักงาน in house training / สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ : https://my-best.in.th/52062
facebook : https://www.facebook.com/thebestspeechplus
Line@ : @thebest1
Website : https://www.thebestspeechplustraining.com/
Tel : 061-356-3964, 093-459-5562, 094-945-6539

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© TOUCHNOBLE CO., LTD.​ All right reserved