การพัฒนาตนเองด้วยทฤษฎี 4 ป.

การพัฒนาตนเองด้วยทฤษฎี 4 ป.

ป.แรก   : เปิดใจ
ป.ที่สอง : ปรับมุมมองความคิด
ป.ที่สาม  : เปลี่ยนพฤติกรรม
ป.ที่สี่   : เป็นในสิ่งที่ต้องการ เปิด หัวใจให้กว้างวางสิ่งใหม่

ปรับ ความคิดพิศมัยสุขหรรษา
เปลี่ยน พฤติกรรมนำกิจพัฒนา
เป็น ได้อย่างปรารถนาสถาพร  

"เปิดใจ" สำคัญมาก เราต้องมีใจที่เปิดกว้างพร้อมรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทุกวันทุกเวลา โดยต้องไม่มีอคติเคลือบแฝงในจิตใจเรา

"ปรับมุมมองความคิด" ผมไม่ใช้คำว่าเปลี่ยนความคิด ดูเป็นการลบล้างหรือหักล้างมากเกินไป เพราะเพียงแค่เราปรับมุมมองใหม่ เราก็จะเห็นแง่คิดใหม่ทันที บางทีเส้นผมที่บังภูเขาอยู่ เราไม่ต้องเอาออกก็ได้ แค่เราขยับเปลี่ยนมุมเล็กน้อยเราก็จะเห็นภูเขาทั้งลูก

"เปลี่ยนพฤติกรรม" อันนี้คือผลที่ได้จากสองข้อแรก คือ เมื่อเราเปิดใจอย่างไร้อคติ ปรับมุมมองของเราใหม่ เราจะรู้ตัวเองว่า ควรแก้ไขหรือพัฒนาตนเองอย่างไร เราจะเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว นั่นคือ เราได้เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนบุคลิก เท่ากับเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเอง

"เป็น" สุดท้ายเราจะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ เป็นคนประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เปลี่ยนจากคนนอนดึก เป็นเข้านอนเร็วขึ้น จากคนชอบทานมากๆ เป็นรู้จักทานให้พอดี จากคนนอนตื่นสาย เป็นคนตื่นเช้า จากคนขี้เกียจ เป็นคนขยัน สั่งสมความสำเร็จไปทีละนิดทีละหน่อย สุดท้ายเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  

ข้อมูลวิชาการจาก หลักสูตร Mindset & 4 Steps for Success
เจ้าของลิขสิทธิ์ @The Best Speech Plus
โดยอาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม

มีหลักสูตรการอบรมพนักงาน in house training / สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ : https://my-best.in.th/52062
facebook : https://www.facebook.com/thebestspeechplus
Line@ : @thebest1
Website : https://www.thebestspeechplustraining.com/
Tel : 061-356-3964, 093-459-5562, 094-945-6539

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved
ติดต่อเรา