สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

ราคา

ค่าวิทยากร 3,900 บาท

เรียน 3 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

รวม 4 ชั่วโมงครึ่ง

  หลักสูตร 1 วัน 6 ชั่วโมง
  ไม่เกิน 10 คน ราคา 4,900.-
  ไม่เกิน 30 คน 6,900.-
  ไม่เกิน 50 คน ราคา 8,900.-บาท

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

 หัวข้อที่สอน

 • พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
 • การขจัดอาการประหม่า
 • เทคนิคการพูด S B E พูดได้อย่างมืออาชีพ
 • ข้อห้ามที่นักพูดที่ดีไม่ควรใช้
 • เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวให้ดูดีในสถานการณ์ต่างๆ
 • หลักการพูดโน้วน้าวจูงใจ ชักชวน เชิญชวน การขาย
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
 • หลักการพูด B E S T ที่สุดของการพูดให้มีประสิทธิภาพ
 • บัญญัติ 12 ประการสู่การเป็นยอดนักพูด

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 (ส.-อา.)

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​

Group Training 

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ​

พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ หลักการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและเทคนิคการตอบคำถาม

Communication & Conversation การสื่อสารและการสื่อความ

หลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อความ การใช้ถ้อยคำภาษา การฟังเชิงลึก การใช้การสังเกตุและกลยุทธ์การตั้งคำถาม

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ขายทะลุเป้า

10 เทคนิคการขายยุคใหม่ เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ

เพิ่มศักยภาพหัวหน้างานยุค 2021

เพิ่มศักยภาพการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง การนำพาทีมสู่ความสำเร็จ

Mindset & 4 Steps to Success

พัฒนาทัศนคติเชิงบวกด้วย Growth  Mindset เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำจัดข้อจำกัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

Private  training / Group training course

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร พูดเป็นสร้างชีวิต​

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ให้มีความมั่นใจ
น่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจ และมีพลัง
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการพูดออนไลน์ และการพูดในที่สาธารณะ​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

หลักสูตร ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

 • สร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • สร้างความไว้วางใจ
 • รับมือกับคำโต้แย้ง
 • ไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจกัน
 • สร้างภาวะผู้นำที่ดี​

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

(9.00-16.00 น.)

(9.00-16.00 น.)

เรียนส่วนตัว / จัดภายในองค์กร

หลักสูตร 2 วัน 
ไม่เกิน 50 คน ราคา 14,900.-

Power of Active Listening

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

หลักสูตร Mindset and

4 Steps to Success

 • สร้าง Self-Esteem ที่เข้มแข็ง
 • สร้าง Self Confidence ความเชื่อใั่นจากภายใน
 • สร้าง Growth Mindset อิสรภาพทางความคิดที่สร้างสรรค์
 • สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
 • เห็นโอกาสในวิกฤติ และทางออกของปัญหา
 • มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และการใช้ชีวิต​

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

(9.00-16.00 น.)

หลักสูตรขายทะลุเป้า

 หัวข้อที่สอน

 • Start with Why
 • เทคนิคการหาตลาด
 • การขายอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการเพิ่มคุณค่าสินค้า
 • เทคนิคการขายแบบไม่ขาย
 • การพลิกข้อโต้แย้งให้เป็นโอกาส
 • เคล็ดลับ 3 ช. ใครๆก็ขายได้
 • หลักคิดแนวระนาบ ชุดความคิดของยอดนักขาย

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

(9:00-16:00 น.)

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า