หลักสูตรขายทะลุเป้า​

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

 

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ค่อนข้างหนาว)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

อะไรคือข้อจำกัดในการขายของคุณ?
คุณภาพสินค้า ราคา ความรู้เรื่องสินค้า ช่องทางการขาย
ไม่รู้จะขายใคร ลูกค้าขี้วีน ลูกค้านัดยาก 
หรือเป็นเพราะ "ตัวคุณเอง"
หาคำตอบได้ในคอร์สนี้

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม

และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

ราคาปกติ 4,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท​

กุญแจดอกที่ 1 Start with Why
กุญแจดอกที่ 2 Personal Brand
กุญแจดอกที่ 3 Service Mind การขายที่เกิดจากการบริการ
กุญแจดอกที่ 4 รู้จักสินค้า เพิ่มมูลค่า-คุณค่าของสินค้า
กุญแจดอกที่ 5 สร้างจุดขาย ขยายจุดเด่น เร้นจุดด้อย   
กุญแจดอกที่ 6 เคล็ดลับ 3 ช.
กุญแจดอกที่ 7 Sale Talk สิ่งที่ควรพูด และไม่ควรพูด
กุญแจดอกที่ 8 ขั้นตอนการขาย 8 ขั้น
กุญแจดอกที่ 9 ทัศนคติที่ช่วยให้ขายดี
กุญแจดอกที่ 10 ลับสุดยอด (มาเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียน)

หัวข้อการอบรม

Mindset & 4 Steps to Success

มนุษย์แตกต่างกันที่ความคิด
เริ่มต้นด้วยชุดความคิดที่ดี ถูกต้อง มีทิศทาง จะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จ
ทำความดี  สร้างความสำเร็จ ชีวิตมีความสุข

ผลที่จะได้รับ

> ค้นพบศักยภาพของตนที่ซ่อนอยู่
> พัฒนาความกล้า ควบคุมความกลัว ก้าวข้ามข้อจำกัด
> สร้างชุดความคิดในรูปแบบที่เป็นตัวเอง แต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังศรัทธา
> เพิ่มทักษะการมองโลกในแง่ดีและศีลธรรม
> ความสามารถในการควบคุมทัศนคติของตนเองให้เกิดผลเชิงบวก
> กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เชื่อมั่นว่าเราทำได้
> วางเป้าหมายชีวิตและการทำงานอย่างถูกทาง
> เพิ่มภาวะผู้นำ และความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง
> พบเส้นทางแห่งความสุขที่เราสร้างเองได้

ข้อมูลการอบรม​

อบรม 1 วัน
เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่จัด โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง

ราคาปกติ 4,500 บาท​

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท​

การบริการ

- เบรกอาหารว่าง เช้า-บ่าย 

- อาหารกลางวันในโรงแรม

- คู่มือประกอบการอบรม

​- ใบประกาศนียบัตรการอบรม

การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ

(แอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น)

 

รุ่นที่

 14

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

 

รุ่นที่

 7

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า