เรียนการพูด ออนไลน์ฟรี online training
เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

หลักสูตร พูดเป็นสร้างชีวิต​

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ให้มีความมั่นใจ
น่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจ และมีพลัง
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการพูดออนไลน์ และการพูดในที่สาธารณะ

หัวข้อที่สอน

● พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
● การขจัดอาการประหม่า
● เทคนิคการพูด S B E พูดได้อย่างมืออาชีพ
● ข้อห้ามที่นักพูดที่ดีไม่ควรใช้
● เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวให้ดูดีในสถานการณ์ต่างๆ
● หลักการพูดโน้วน้าวจูงใจ ชักชวน เชิญชวน การขาย
● หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
● หลักการพูด B E S T ที่สุดของการพูดให้มีประสิทธิภาพ
● บัญญัติ 12 ประการสู่การเป็นยอดนักพูด

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันที่ 18-19 ธ.ค. 64 (ส.-อา.)

(9.00-16.00 น.)

เพียง 2,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 3,900 บาท )

หลักสูตร ขายทะลุเป้า

หัวข้อที่สอน

● Start with Why
● เทคนิคการหาตลาด
● การขายอย่างมืออาชีพ
● เทคนิคการเพิ่มคุณค่าสินค้า
● เทคนิคการขายแบบไม่ขาย
● การพลิกข้อโต้แย้งให้เป็นโอกาส
● เคล็ดลับ 3 ช. ใครๆก็ขายได้
● หลักคิดแนวระนาบ ชุดความคิดของยอดนักขาย

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

หลักสูตร ขายทะลุเป้า

หัวข้อที่สอน

● Start with Why
● เทคนิคการหาตลาด
● การขายอย่างมืออาชีพ
● เทคนิคการเพิ่มคุณค่าสินค้า
● เทคนิคการขายแบบไม่ขาย
● การพลิกข้อโต้แย้งให้เป็นโอกาส
● เคล็ดลับ 3 ช. ใครๆก็ขายได้
● หลักคิดแนวระนาบ ชุดความคิดของยอดนักขาย

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​
zoom เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

หลักสูตร ขายทะลุเป้า

Power of Active Listening

หัวข้อที่สอน

● สร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง
● สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
● สร้างความไว้วางใจ
● รับมือกับคำโต้แย้ง
● ไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจกัน
● สร้างภาวะผู้นำที่ดี​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2564

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

หลักสูตร Mindset and
4 Steps to Success

หัวข้อที่สอน

● สร้าง Self-Esteem ที่เข้มแข็ง
● สร้าง Self Confidence ความเชื่อใจจากภายใน
● สร้าง Growth Mindset อิสรภาพทางความคิดที่สร้างสรรค์
● สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
● เห็นโอกาสในวิกฤติ และทางออกของปัญหา
● มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และการใช้ชีวิต​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

ศาสตร์การฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต

Power of Active Listening

หัวข้อที่สอน

● สร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง
● สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
● สร้างความไว้วางใจ
● รับมือกับคำโต้แย้ง
● ไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจกัน
● สร้างภาวะผู้นำที่ดี​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​
zoom เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

หลักสูตร Mindset and
4 Steps to Success

หัวข้อที่สอน

● สร้าง Self-Esteem ที่เข้มแข็ง
● สร้าง Self Confidence ความเชื่อใจจากภายใน
● สร้าง Growth Mindset อิสรภาพทางความคิดที่สร้างสรรค์
● สร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง
● เห็นโอกาสในวิกฤติ และทางออกของปัญหา
● มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และการใช้ชีวิต​

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​
zoom เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

(9.00-16.00 น.)

เพียง 1,400 บาท/ ท่าน
( จากราคาปกติ 2,900 บาท )

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

เรียนส่วนตัว / จัดภายในองค์กร

หลักสูตร

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ​
พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ หลักการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและเทคนิคการตอบคำถาม

หลักสูตร

Communication & Conversation การสื่อสารและการสื่อความ
หลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อความ การใช้ถ้อยคำภาษา การฟังเชิงลึก การใช้การสังเกตุและ
กลยุทธ์การตั้งคำถาม

หลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ขายทะลุเป้า
10 เทคนิคการขายยุคใหม่
เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่ม
ยอดขายไม่รู้จบ

หลักสูตร

เพิ่มศักยภาพหัวหน้างานยุค 2021
เพิ่มศักยภาพการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง การนำพาทีมสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร

Mindset & 4 Steps to
Success
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกด้วย Growth  Mindset เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำจัดข้อจำกัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ราคา

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​ คอร์สฝึกพูด ออนไลน์

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​

private course ชั่วโมงละ 1,500 บาท

Group Training  คอร์สฝึกพูด ออนไลน์

Group Training

วันละ 20,000 บาท (6 ชั่วโมง) จำนวนไม่เกิน 40 คน

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"

©2012-2021 The Best Speech Plus All Rights Reserved.

Design by Genius