สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

การนำเสนอที่ดี เท่ากับ ผลงานที่ดี
การนำเสนอต้องชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม และสร้างความประทับใจ
มาสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าของท่าน

ราคาทุกหลักสูตร

เวลารวม 6 ชั่วโมง ราคา 3,900 บาท

(แบ่งเรียนครั้งละ 2 ชม. จำนวน 3 ครั้ง)

เวลารวม 6 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

(คนที่ 11 เป็นต้นไป เพิ่มท่านละ 300 บาท)

Live Online Training เรียนสดผ่าน Zoom

 หัวข้อที่สอน

  • พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี
  • การขจัดอาการประหม่า
  • เทคนิคการพูด S B E พูดได้อย่างมืออาชีพ
  • ข้อห้ามที่นักพูดที่ดีไม่ควรใช้
  • เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวให้ดูดีในสถานการณ์ต่างๆ
  • หลักการพูดโน้วน้าวจูงใจ ชักชวน เชิญชวน การขาย
  • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
  • หลักการพูด B E S T ที่สุดของการพูดให้มีประสิทธิภาพ
  • บัญญัติ 12 ประการสู่การเป็นยอดนักพูด

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม​

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

Private Training (เรียนตัว-ตัว)​

Group Training (เรียนเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 10 ท่าน)

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ​

พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพ หลักการนำเสนอ การโน้มน้าวใจและเทคนิคการตอบคำถาม

Communication & Conversation การสื่อสารและการสื่อความ

หลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อความ การใช้ถ้อยคำภาษา การฟังเชิงลึก การใช้การสังเกตุและกลยุทธ์การตั้งคำถาม

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ขายทะลุเป้า

10 เทคนิคการขายยุคใหม่ เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายไม่รู้จบ

เพิ่มศักยภาพหัวหน้างานยุค 2021

เพิ่มศักยภาพการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง การนำพาทีมสู่ความสำเร็จ

Mindset & 4 Steps to Success

พัฒนาทัศนคติเชิงบวกด้วย Growth  Mindset เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำจัดข้อจำกัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

Private  training / Group training course
หลักสูตรสำหรับบุคคลหรือองค์กรภายใน​

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร พูดเป็นสร้างชีวิต​

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ให้มีความมั่นใจ
น่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจ และมีพลัง
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการพูดออนไลน์ และการพูดในที่สาธารณะ​

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า

Call...087-4623563

Call...061-3563964

Call...061-356-3964

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า